วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ปลาหมอสีประวัติปลาหมอสี


ประวัติปลาหมอสีโดยคร่าวๆไม่ได้มีการยืนยันเป็นที่แน่นอนว่าผู้นำเข้านั้นเป็นใครโดยเมื่อราวๆปี พ.ศ.2505 มีปลาหมอสีตัวแรกที่นำเข้ามาชื่อแจ๊คเดมเซย์ ซึ่งถือเป็นตัวแรกที่ที่มีผู้นำเข้ามาเลี้ยงต่อมาก็คือ ออสการ์ เป็นปลาหมออีกชนิดหนึ่งเช่นกันและต่อมาได้ถูกไปแยกสายพันธุ์ออกไปเป็นปลาออสการ์โดยเฉพาะที่เราเห็นในปัจจุบัน ส่วนประวัติปลาหมอสีที่นำเข้ามานั้นอยู่ในช่วง 30 ปี ขึ้นไปโดยถิ่นกำเนิดของปลาหมอสี จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ


1. กลุ่มที่วางไข่บนพื้น หรือ ซิคลาโซน่ามีถิ่นกำเนิดบริเวณทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้บลาซิล และลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ซึ่งได้แก่ ปลาเซวาลุ่มทองที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีพวกซิลสไปลุ่ม และปลาหมอมาคูลิคัวด้าอีกด้วย
2.กลุ่มที่อมไข่ไว้ในปาก มีถิ่นกำเนิดบริเวณทะเลสาบมาลาวี แถบแทนซาเนีย อัฟริกาใต้ซึ่งพวกแซและพวกซาอี ซึ่งได้จับปลาหมอสีออกขายในตลาดโลก


สำหรับปลาหมอสีในประเทศไทยได้มีผู้นำเข้ามากกว่า 30 ปีแล้ว โดยนำเข้าปลาพันธุ์แจ๊คเดมเซย พันธุ์ออสการ์ เข้ามาเลี้ยง และเริ่มมีการเลี้ยง อย่างแพร่หลายในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อความสวยงามมากขึ้นและเริ่มมีการประกวดแข่งขันเกิดขึ้นอีกด้วย จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งจัดได้ว่าปลาหมออยู่ในช่วงที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากและเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักเลี้ยงปลาพอสมควร ในปัจจบันประเทศไทยยังมีการส่งออกปลาหมอสีที่ผู้เลี้ยงสามารถเพาะพันธุ์ได้ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

จระเข้


จระเข้จระเข้สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
บรรพบุรุษของจระเข้เริ่มเกิดขึ้นในยุคที่ไดโนเสาร์เริ่มกำลังจะสูญพันธุ์ จระเข้มีชีววิทยาและสรีรวิทยาของการปรับตัวต่างๆ หลายชนิดที่มีส่วนช่วยทำให้มีชีวิตอยู่รอดมาจากสิ่งแวดล้อมบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายจนถึงทุกวันนี้ ที่สำคัญได้แก่ ระบบการรับรู้ด้วยตาและรับรู้เกี่ยวกับการสั่นสะเทือน หรือเสียงส่งไปยังอวัยวะพิเศษที่เรียกว่า palatal valve และ musk glands ทำให้จระเข้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ รอบๆ ตัวมันได้ มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทั้งบนพื้นดินและในน้ำ

สัตว์เลี้ยงพิเศษ


สัตว์เลี้ยงพิเศษ
ช้างจัดได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เป็นสัญลักษณ์ของไทย สมัยหนึ่งสัญลักษณ์รูปช้างเคยปรากฎอยู่บนผืนธงชาติไทยการรักษาช้าง Motala ช้างทึ่ถูกกับระเบิดที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงเสน
ช้างเอเชีย (Elephas maximus) มี 3 ชนิดย่อย ได้แก่

1. ช้างศรีลังกา (Elephas maximus maximus) จะมีรูปร่างขนาดใหญ่ สีกายดำ ขนาดใบหูใหญ่และมีสีกระจายมากบริเวณใบหู ใบหน้า งวงและลำตัว มักจะเป็นช้างสีดอหรือไม่มีงา เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติเฉพาะในเกาะซีลอนหรือเกาะลังกา ซึ่งในปัจจุบันเป็นประเทศศรีลังกาเท่านั้น ช้างเอเชียพันธุ์ศรีลังกาตัวผู้ หรือช้างพลายส่วนใหญ่จะเป็นช้างสีดอ คือไม่มีงาคงมีแต่ขนายซึ่งเป็นงาขนาดเล็กโตประมาณเท่าข้อมือ (เส้นรอบวงประมาณ 15-20 เซนติเมตร) ช้างเอเชียพันธ์ศรีลังกาตัวผู้หรือช้างพลายมีงาน้อยมาก ส่วนตัวเมียเหมือนช้งเอเชียพันธุ์อื่นคือไม่มีงาแต่มีขนายเท่านั้น
2. ช้างอินเดีย (Elephas maximus indicus) ขนาดตัวจะเล็กกว่าชนิดแรก สีตามจุดต่างๆ จางกว่า เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติ บนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่ เนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา แคว้นยูนานประเทศจีน และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยนั้นมีช้างเอเชียพันธุ์อินเดียกระจัดกระจายอยู่ในป่าตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ
3. ช้างสุมาตรา (Elephas maximus sumatranus) มีขนาดตัวเล็กที่สุด สีผิวจางมากที่สุด พบในมาเลเซีย สุมาตรา

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

น้องหมา


สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้า มี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น ที่ยังคงเป็นสัตว์ป่า เช่น หมาใน (Cuon alpinus) ที่เลี้ยงเป็นสัตว์บ้าน คือ ชนิด Canis familiaris สุนัขเป็นสัตว์ที่มีหลายพันธุ์ เช่น ลาบาดอร์, โกลเด้น, ชิวาวา และอีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ดุและไม่ดุ พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โกลเด้น ลาบาดอร์ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ชิวาวา ชิสุ ส่วนที่ดุ ได้แก่ ร็อดไวเลอร์ อัลเซเชียน สุนัขแต่ละพันธุ์จะมีนิสัยแตกต่างกัน
สุนัขพันธุ์ในกลุ่มกีฬา (Sporting Breeds)เป็นสุนัขที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้ในกีฬาล่านก (feather (birds))
- Brittany - Pointer - German Shorthaired Pointer - German Wirehaired Pointer- Retrievers - Chesapeake Bay - Curly-Coated - Flat-Coated - Golden - LabradorSetters - - English - Gordon - Irish Spaniels - American Water - Clumber - Cocker - English Cocker - English Springer - Field - Irish Water - Sussex - Welsh Springer- Vizsla- Weimaraner- Wirehaired Pointing Griffon
กลุ่มสุนัขฮาวด์ (Hound Breeds): - Afghan - Basenji - Basset - Beagle - Black & Tan Coonhound - Bloodhound - Borzoi - Dachshund
Foxhound - - American - English -Greyhound -Harrier -Ibizan -Irish Wolfhound -Norwegian Elkhound -Otterhound -Petit Basset Griffon Vendeen -Pharoah -Rhodesian Ridgeback -Saluki -Scottish Deerhound -Whippet
กลุ่มสุนัขใช้งาน (Working Breeds): -Akita -Alaskan Malamute -Anatolian Shepherd -Bernese Mountain Dog -Boxer -Bullmastiff -Doberman Pinscher -Giant Schnauzer -Great Dane -Great Pyrenees -Greater Swiss Mountain Dog -Komondor -Kuvasz -Mastiff -Newfoundland -Portuguese Water Dog -Rottweiler -Saint Bernard -Samoyed -Siberian Husky -Standard Schnauzer
กลุ่มสุนัขเทอร์เรีย (Terrier Breeds): -Airedale -American Staffordshire Terrier -Australian Terrier -Bedlington -Border Terrier -Bull Terrier -Cairn -Dandie Dinmont
ฟ๊อกเทอร์เรีย (Fox Terrier) - -Smooth -Wire -Irish Terrier -Kerry Blue -Lakeland Terrier -Manchester Terrier -Miniature Bull Terrier -Miniature Schnauzer -Norfolk -Norwich -Scottish Terrier -Sealyham -Skye Terrier -Soft-Coated Wheaten Terrier -Staffordshire Bull Terrier -Welsh Terrier -West Highland White Terrier
กลุ่มสุนัขทอย (Toy Breeds): -Affenpinscher -Brussels Griffon -Cavalier King Charles Spaniel -Chihuahua -Chinese Crested -English Toy Spaniel -Havanese -Italian Greyhound -Japanese Chin -Maltese -Manchester Terrier -Miniature Pinscher -Papillon -Pekingese -Pomeranian -Poodle -Pug -Shih Tzu -Silky Terrier -Yorkshire Terrie
กลุ่มสุนัขที่ไม่ใช่สุนัขที่ใช้ในเกมกีฬา (Non-Sporting Breeds): -American Eskimo -Bichon Frises -Boston Terrier -Bulldog -Chinese Shar-Pei -Chow Chow -Dalmatian -Finnish Spitz -French Bulldog -Keeshond -Lhasa Apso -Lowchen -Poodle -Schipperke -Shiba Inu -Tibetan Spaniel -Tibetan Terrier
กลุ่มสุนัขใช้คุมฝูงสัตว์ (Herding Breeds): -Australian Cattle Dog -Australian Shepherd -Bearded Collie

เบลเยี่ยน มาลินอร์ส (Belgian Malinois) -Belgian Sheepdog -Belgian Tervuren -Border Collie -Bouvier des Flandres -Briard -Canaan Dog -Collie -German Shepherd -Old English Sheepdog -Puli -Shetland Sheepdog -Cardigan Welsh Corgi -Pembroke Welsh Corgi
สุนัขพันธุ์ไทย (Thai Breeds: -พันธุ์ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback) -พันธุ์บางแก้ว (Bangkaew)